GlucoMen Day® METER är en blodsockermätare för självtest.

GlucoMen® Day METER är en blodsockermätare för självtest. Blodsockerstickorna använder en GDH/FAD-baserade teknik som garanterar noggranna och tillförlitliga resultat.

GlucoMen® Day METER kan anslutas till GlucoMen® Day CGM-systemet, så att kalibreringsvärden kan överföras automatiskt via Bluetooth.

GlucoMen Day® METER är en blodsockermätare för självtest.

GlucoMen® Day METER är en blodsockermätare för självtest. Blodsockerstickorna använder en GDH/FAD-baserade teknik som garanterar noggranna och tillförlitliga resultat.

GlucoMen® Day METER kan anslutas till GlucoMen® Day CGM-systemet, så att kalibreringsvärden kan överföras automatiskt via Bluetooth.

Instruktioner och guider

Funktioner

Tekniska specifikationer

Prestanda

Instruktioner och guider

Funktioner

Tekniska specifikationer

Prestanda

Instruktioner och guider

Filmer

PDFS

Instruktioner och guider

Filmer

PDFS

Funktioner

Ihopkopplad med
CGM-systemet

Blodsockermätaren kan anslutas med GlucoMen® Day CGM via Bluetooth för automatisk kalibrering

Noggrann och
pålitlig

Noggranna och tillförlitliga resultat tack vare den högpresterande GDH-FAD teststickan.

Liten
blodvolym

Endast 0,4 uL blod krävs för ett test.

Utmatningsknapp
för teststickan

Lätt att använda utmatningsknappen för att undvika kontaminering

Stor
display

Stor och lättläst display med bakgrundsbelysning

Aktivitetsmarkeringar
och alarm

Måltidsmarkeringar, markeringar före/efter måltid och anpassningsbara alarm

Tekniska specifikationer

Mätområde: 1.1–33.3 mmol/L
Blodvoly: 0.4 μL
Provtid: 5 sekunder

Provtyp:
• Färskt kapillärt helblod.
• Färskt kapillärt helblod.
(enbart vårdpersonal).
Kalibrering Plasma-ekvivalent
Analysmetod Elektrokemisk
Batteritid:1,000 tests
Batteri: Två 3.0 V lithium batterier (ej återanvändningsbara, typ
CR2032)
Minne: 1,000 testresultat
Storlek: 103 x 54 x 15.9 (mm)
Vikt: 71.5 g (med batterier)

Bluetooth®teknologi:
• Frequensområde: 2.4–2.4835 GHz
• Signalområde: max 10 meter (utan hinder)
• Kanaler: 40 kanaler
• Säkerhet och kryptering: 128-bit AES
(Advanced encryption standard)

GlucoMen® Day METER uppfyller direktiv 2014/53 / EU på radioutrustning. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse är tillgängligt på följande internetadress: www.red.menarinidiagnostics.com

Temperatur: 5–45 ˚C

Relativ luftfuktighet: 10–90%

Hematokrit: 15–65%

Glukosmätare (med batteri): 0–50 ˚C

Teststickor: 1–30 ˚C

Prestanda

Prestanda för GlucoMen® Day Meter Blood Glucose Monitoring System har utvärderats i laboratorier och i kliniska tester efter ISO 15197: 2013 (EN 15197: 2015).

Noggranhet

Noggrannheten hos GlucoMen® Day METER-systemet bedömdes genom att jämföra blodglukosresultat erhållet med användning av en YSI Model 2300 Glucose Analyzer, ett labb instrument. Följande resultat erhölls när man provade på diabetespatienter på klinikerna.

Systemets noggrannhet resulterar i glukoskoncentration <5,55 mmol / L

Systemets noggrannhet resulterar i glukoskoncentration

Systemets noggrannhetsresultat för glukoskoncentrationer mellan 2,1 mmol / L och 29,5 mmol / L

Hematokrit

Hematokritnivåerna (15-65%) testades framgångsrikt för att utvärdera effekten av hematokritnivån på mätningen av olika glukosnivåer

Precision

Precisionsstudierna utfördes i ett laboratorium med GlucoMen® Day Meter-system.

Denna studie visar att det kan finnas variationer på upp till 3,4%.