Kontinuerligt
glukosövervaknings-system

GlucoMen® Day CGM är ett realtids kontinuerligt glukosövervakningssystem som sitter precis under huden. Tack vare den unika GlucoMen® Day CGM-sensorteknologin sätts den lilla sensorn in under huden utan någon nål, vilket kan innebära en minskad risk för smärta och blödning.

Sensorn använder en elektrokemisk/enzymatisk metod för att mäta glukosnivån i den interstitiella vätskan i 14 dagar och data lagras i sändaren och skickas via Bluetooth till den dedikerade appen, som visar ett nytt glukosvärde varje minut.

Kontinuerligt glukosövervaknings-
system

GlucoMen® Day CGM är ett realtids kontinuerligt glukosövervakningssystem som sitter precis under huden. Tack vare den unika GlucoMen® Day CGM-sensorteknologin sätts den lilla sensorn in under huden utan någon nål, vilket kan innebära en minskad risk för smärta och blödning.

Sensorn använder en elektrokemisk/enzymatisk metod för att mäta glukosnivån i den interstitiella vätskan i 14 dagar och data lagras i sändaren och skickas via Bluetooth till den dedikerade appen, som visar ett nytt glukosvärde varje minut.

Instruktioner och guider

Funktioner

Tekniska specifikationer

GlucoMen® Day Appen

Kliniska data

Instruktioner och guider

Funktioner

Tekniska specifikationer

GlucoMen® Day Appen

Kliniska data

Funktioner

14 dagars livslängd
på sensorn

Livslängden på sensorn när den applicerats är 14 dagar

Nålfri
applicering

Sensorn kan appliceras utan en nål

1 nytt värde
varje minut

1 nytt glukosvärde visas varje minut

Anpassningsbara
alarm och varningar

Alarm för högt/lågt glukosvärde,snabba ändringar i glukosnivåerna och projicering av ditt kommande glukosvärde

Möjlighet att dela
data via molntjänster

Möjlighet att dela data via molntjänster i realtid

Miljövänlig

Alla delar av systemet går att återanvändbara, vilket drastiskt minskar avfallet på material.

Komponenter

Glucomen® Day appen

Glucomen® Day appen ( för både IOS och android smarttelefoner) visar det senaste glukosvärdet( ett nytt värde varje minut), trendpilar och glukoskurvor. Appen tillåter användaren att ställa in individuella alarm för högt och lågt glukosvärde, snabba ändringar i glukosvärdena samt projicerade värden om vad som sker om 15 minuter.

Data kan delas i realtid via molntjänster, och kan ses av närstående eller vårdpersonal. Data som kan ses är TIR( tid i målområdet), medelglukos, glykemiskt variabilitetsindex och AGP (Ambulatorisk glukosprofil), medelglukos och kan ses direkt i appen eller med hjälp av Glucologs webbprogramvara.

Tekniska specifikationer

Sensor + Sändare Storlek: 3.5 x 2.5 x 0.9 cm

Sensors livslängd: 14 dagar

Sensorns uppvärmingstid: 55 min

Mätfrekvens: Varje minut

Vattentätthet: IP27

Sensorns lagringstemperatur: 5-35 °C

Kalibrering: 1 per dag (2 st första dagen). För kalibreringen så finns det en dedikerad blodsockermätare (GlucoMen Day METER)som ingår i startpaketet, och 25 st glukosstickor ingår utan kostnad med varje sensor Indikationer för användning: Vuxna, barn(6+), gravida, personer som går i dialys och personer som är kritiskt sjuka. Mätprincip: Elektrokemisk mätning med en GOD baserad biosensor Mätplats: Under huden i interstiell vätska

Applikationsområde: Buken

Applikationsvertygets mekanisk: Automatisk

Applicering: Nålfri

Applikationsvertygets livslängd: Går att återanvända upp till 5 år

Sändarens livslängd: Går att återanvända upp till 5 år

Batterityp: Uppladningsbar

Laddningstid: upp till 4 timmar

Minne: 15 dagars data

Sändarens räckvidd: 3m

Kommunikation: ” Bluetooth Low Energy”

Delning av data: Molnlösning, epost

Alarm: Högt/Lågt glukosvärde, Snabba förändringar i glukosvärdena, Projicerade alarm

App Compatibility: Android and iOS

Mjukvara för analys: GlucoLog, Diasend

Tillgänglig analysinformation (från App och mjukvara): TIR( tid i målområdet), medelglukos, glykemiskt variabilitetsindex och AGP (Ambulatorisk glukosprofil), medelglukos

Sensor + Sändare Storlek: 3.5 x 2.5 x 0.9 cm

Sensors livslängd: 14 dagar

Sensorns uppvärmingstid: 55 min

Mätfrekvens: Varje minut

Vattentätthet: IP27

Sensorns lagringstemperatur: 5-35 °C

Kalibrering: 1 per dag (2 st första dagen). För kalibreringen så finns det en dedikerad blodsockermätare (GlucoMen Day METER)som ingår i startpaketet, och 25 st glukosstickor ingår utan kostnad med varje sensor Indikationer för användning: Vuxna, barn(6+), gravida, personer som går i dialys och personer som är kritiskt sjuka. Mätprincip: Elektrokemisk mätning med en GOD baserad biosensor Mätplats: Under huden i interstiell vätska

Applikationsområde: Buken

Applikationsvertygets mekanisk: Automatisk

Applicering: Nålfri

Applikationsvertygets livslängd: Går att återanvända upp till 5 år

Sändarens livslängd: Går att återanvända upp till 5 år

Batterityp: Uppladningsbar

Laddningstid: upp till 4 timmar

Minne: 15 dagars data

Sändarens räckvidd: 3m

Kommunikation: ” Bluetooth Low Energy”

Delning av data: Molnlösning, epost

Alarm: Högt/Lågt glukosvärde, Snabba förändringar i glukosvärdena, Projicerade alarm

App Compatibility: Android and iOS

Mjukvara för analys: GlucoLog, Diasend

Tillgänglig analysinformation (från App och mjukvara): TIR( tid i målområdet), medelglukos, glykemiskt variabilitetsindex och AGP (Ambulatorisk glukosprofil), medelglukos

Kliniska data

Smärtbedömning av applicering av sensor

Smärtuppfattningsfördelning över en smärtskala på 0-20, jämför GlucoMen® Day CGM-sensorinsättning mot ett stick i fingret (1).

Införningssmärtan med en GlucoMen® Day CGM Sensor-har rapporterats vara i genomsnitt 1,3 över en smärtskala på 0-20. Som referens hade ett stick i fingret en genomsnittlig poäng på 4,9 (1) GlucoMen Day CGM Technical File, CEVAL Study.

Bedömning av hudirritation

Resultat av bedömning av hudirritation efter avlägsnande av sensorer (1)

”Under de kliniska studierna har inga biverkningar * (Draize-poäng ≥4) * inträffadt * varken för erytem och ödem på insättningsstället eller under limmet. (1) GlucoMen Day® CGM Technical File, CEVAL Study. ”